Thu. Jun 13th, 2024

Seperti halaman Touch ‘n Go Facebook dan tentukan barisan depan atau orang Samaritan yang baik, sampaikan 150 perkataan atau kurang dengan DM dan anda berdua berpotensi untuk berjaya memenangi hadiah!

64 kisah terbaik akan dilaporkan pada 21 September 2021 di Facebook Touch ‘n Go

Tempoh cabaran adalah dari 25 Ogos 2021 – 16 September 2021.

Cabaran tersedia untuk semua rakyat Malaysia dengan kad keperibadian pendaftaran awam yang sah dan dengan lokasi peribadi di Malaysia.

Perhatikan Terma dan syarat sepenuhnya.

T&C – Touch ‘n Go Merdeka dan cabaran Hari Malaysia 2021

Perjanjian

1. Cabaran Hari Merdeka dan Malaysia 2021 tersedia untuk semua penduduk Malaysia dengan kad keperibadian pendaftaran awam yang sah dan dengan lokasi persendirian di Malaysia.

2. Cabaran Hari Merdeka dan Malaysia 2021 akan bermula pada 25 Ogos 2021 dan berakhir pada 16 September 2021 di laman Facebook rasmi Touch ‘n Go Sdn Bhd (“Touch’ n Go”).

a. Mekanik mencabar Hari Merdeka dan Malaysia 2021 adalah seperti berikut:

I. Seperti laman Facebook Touch ‘n Go

ii. Tawarkan dengan Touch ‘n Go di laman Facebooknya siapa yang mungkin anda ingin tentukan dan kisahnya dalam 150 perkataan atau kurang melalui mesej segera. Sekiranya tidak terlalu banyak masalah, beri jaminan untuk melabel akaun Facebook individu tersebut. Individu itu boleh menjadi barisan hadapan atau orang Samaria yang baik yang telah menambah masyarakat semasa MCO.

iii. Kisah dan pemilihan harus dihantar antara jam 12.00 pagi 25 Ogos 2021 dan 11.59 malam 16 September 2021 melalui pesanan langsung ke laman Facebook Touch’n Go. Sebarang cerita dan tugasan yang dihantar selepas jam 11.59 malam 16 September 2021 tidak akan difikirkan.

iv. 64 juara bernama akan dipilih untuk memenangi kad Touch ‘n Go yang telah dimuat semula dengan harga RM50 (“Pemenang”). Kad tersebut akan mempunyai nama orang yang dipilih sebagai ciri rancangan kad tersebut. Individu yang memilih 64 Pemenang juga akan mendapat tag RFID.

3. Anggota mungkin membentangkan pelbagai bahagian tetapi mungkin layak untuk memenangi 1 Hadiah.

4. Pemenang cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 akan dilaporkan pada 21 September 2021.

5. Pengisytiharan Pemenang Cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 (“Pengumuman Pemenang”) akan dibuat di laman Facebook Touch ‘n Go melalui pos. Pemenang akan diprovokasi dengan nama mereka dilabelkan di bahagian komen dalam catatan.

6. Pemenang dan Peserta masing-masing (pencalonan Pemenang) harus memberikan kehalusan yang disebutkan dalam masa 3 hari bekerja setelah Pengumuman Pemenang. Kehalusan ini merangkumi:

a. Nama lengkap, mengikut Kad Pengenalan;

b. Nombor Kad Pengenalan;

c. Nombor telefon;

d. Nama pada kad Touch ‘n Go (sekadar bahan untuk calon) dan

. e. Alamat penghantaran ke mana Hadiah akan dihantar.

Pemenang yang tidak bertindak balas dalam jangka masa yang ditentukan akan dilepaskan oleh Touch ‘n Go.

7. Pemenang dengan dan olehnya bertanggung jawab untuk menjamin bahawa maklumat, kehalusan kontak dan alamat e-mel mereka sendiri telah dihantar dengan tepat.

8. Contact ‘n Go tidak diharapkan mampu atau bertanggungjawab atas sebarang usaha yang lewat, tersesat, hilang atau tidak berkesan untuk menasihati Pemenang. Juara digalakkan untuk memeriksa pernyataan Pemenang yang akan diposkan oleh laman Facebook Touch ‘n Go.

9. Di mana mana-mana Hadiah telah ditinggalkan, Touch’n Go dapat, atas kehati-hatiannya sendiri, memberikan Hadiah yang telah dilepaskan kepada satu Peserta lagi dari petikan yang memenuhi syarat. Dalam contoh seperti ini, Peserta lain (“Pemenang Penggantian”) akan dipilih menggunakan strategi yang tidak benar-benar diselesaikan oleh Touch n ‘Go dengan cara sendiri.

10. Pemenang Penggantian akan dilabelkan pada Pengumuman Pemenang yang berbeza dalam catatan yang berbeza. Pemenang Penggantian akan memberikan kehalusan yang dinyatakan dalam 3 hari bekerja setelah Pengumuman Pemenang. Pemenang Penggantian yang tidak bertindak balas dalam jangka masa yang ditentukan akan dilepaskan oleh Touch ‘n Go dan tidak akan ada pengganti juara lagi sekarang.

11. Hadiah yang dimenangi tidak boleh diganti, disesuaikan atau diperdebatkan. Contact ‘n Go menuntut semua pihak berkuasa untuk menukar Hadiah pada waktu berjaga-jaga menjadi satu lagi Hadiah perbandingan atau bernilai lebih rendah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua pemenang yang dipilih yang diberitahu dan dicapai dianggap terakhir.

12. Mana-mana pelanggan yang mengakhiri akaun Facebook mereka semasa cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021, atau yang mempunyai rekod yang tidak sah akan dikeluarkan dan tidak akan layak untuk menjamin Hadiah. Ini berlaku untuk penama dan calon.

13. Contact ‘n Go akan menyebarkan Hadiah kepada Pemenang dalam masa 90 hari bekerja setelah Pengumuman Pemenang. Contact ‘n Go secara terang-terangan melepaskan semua liabiliti yang timbul daripada sebarang penyampaian Hadiah yang hilang, cedera atau tidak berbuah.

14. Contact ‘n Go mengekalkan apa sahaja kuasa yang diperlukan untuk menuntut pengesahan tempat tinggal dan usia Pemenang sebelum Hadiah dihantar, dikumpulkan, atau diperkenalkan. Contact ‘n Go juga akan membuat pilihan untuk meminta Pemenang untuk melaksanakan akta penghantaran dan penggantian dalam struktur yang disarankan oleh Touch’ n Go untuk mendapatkan Hadiah.

15. Dengan berminat dalam pemberian hadiah, anda bersetuju dan bersetuju:

a. Untuk berdiri dan dibatasi oleh perjanjian cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 termasuk sebarang perubahan atau variasinya seperti pilihan yang dibuat oleh Touch ‘n Go;

b. Untuk Touch ‘n Go untuk mengumpulkan, merakam, menyimpan, menyimpan, menggunakan, dan membongkar data anda sendiri untuk tujuan yang penting atau dikenal pasti dengan minat dalam cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021;

c. Untuk Touch ‘n Go untuk mengungkap atau menyebarkan data anda sendiri seperti nama, keperibadian anda, dan segala data luas yang difikirkan sesuai oleh Touch’ n Go mengenai para anggota di mana-mana media, mempamerkan, atau mempublikasikan bahan; dan

d. Untuk memberikan Touch ‘n Go hak total dan tanpa had untuk mengubah, menggunakan dan menyebarkan gambar diam atau bergerak dan prasasti tersusun dari ahli untuk waktu terhad, promosi, perniagaan, atau alasan lain yang berkaitan, tanpa ansuran atau bayaran.

e. Untuk mematuhi Terma dan Syarat Data Peribadi Touch ‘n Go (jika tidak terlalu banyak masalah, silakan merujuk kepada www.touchngo.com.my untuk mengetahui kehalusan). Oleh itu, anda memberikan persetujuan anda untuk Touch ‘n Go untuk mengukur dan juga memanfaatkan mana-mana maklumat anda dan Pemenang dan menyampaikan sesuatu yang sangat mirip dengan organisasi Touch’ n Go yang berkaitan dan juga anak syarikat, rakan sekerja Touch ‘n Go, masa depan dan juga penting pergaduhan atau berpotensi dengan orang luar lain kerana Touch ‘n Go boleh dianggap penting atau praktikal untuk memasarkan dan memajukan barang dan pentadbirannya. Selanjutnya dan demikian juga, anda dengan demikian mengesahkan bahawa tidak ada kebenaran atau persetujuan lebih lanjut daripada anda atau Pemenang yang akan menjadi asas atau diperlukan sehubungan dengan itu dan bahawa ini akan membuktikan persetujuan untuk penyediaan maklumat anda dan Pemenang sendiri.

16. Contact ‘n Go menuntut semua pihak berkuasa untuk menolak mana-mana bahagian atau menghalangi mana-mana anggota tanpa menetapkan alasan sama sekali.

17. Tidak ketara dengan beberapa kemajuan, misi, had, dan baucar berterusan yang setanding. Terma dan Syarat ini akan lebih bergantung pada Terma dan Syarat Kempen Umum yang terdapat di sini.

Sekiranya terdapat pertikaian antara terma ini dan Terma dan Syarat Kempen Umum, perjanjian cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 akan menang.

18. Contact ‘n Go mempertahankan kewenangan sepenuhnya untuk menjatuhkan, menghentikan atau menangguhkan cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya serta memberikan penjelasan apa pun. Untuk penghindaran ketidakpastian, penolakan, penamatan atau penangguhan oleh Touch ‘n Go tidak akan melayakkan anda untuk sebarang kes atau imbuhan terhadap Touch’ n Go untuk sebarang atau kemungkinan semua musibah atau kemudaratan yang dialami atau ditimbulkan sebagai kesan sampingan segera atau terbalik dari demonstrasi penarikan, penghujung atau penggantungan.

19. Contact ‘n Go, pembantu, rakan kongsi, organisasi berkaitan dan perusahaan yang berkaitan (seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 7 Akta Syarikat 2013) tidak akan bertanggungjawab atas sebarang musibah (menghitung, tanpa had, kemalangan, tidak biasa atau tidak wajar atau kehilangan keuntungan), perbelanjaan, kemudaratan, kecederaan individu atau penderitaan yang dialami atau dialami (sama ada muncul atau tidak dari kecerobohan mana-mana individu) mengenai cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 (dalam hal ini tanggungjawab itu dibatasi pada asas yang boleh diterima oleh undang-undang ).

20. Contact ‘n Go mempertahankan kewenangan tertinggi untuk membezakan, menghapus atau menambah mana-mana perjanjian cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 dalam laporan ini (sepenuhnya atau pada tahap tertentu) sekarang dan lagi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda. Pilihan Contact ‘n Go sesuai dengan semua bahagian cabaran Merdeka dan Hari Malaysia 2021 dianggap terakhir, menyekat dan pasti dalam apa jua keadaan dan tidak akan ada surat-menyurat, protes atau daya tarikan sama sekali.

21. Perjanjian ini akan diwakili oleh dan difahami atau diuraikan mengikut undang-undang Malaysia. Segala perbahasan, pertikaian, jaminan atau perbezaan yang timbul dari atau mengenai perjanjian ini, atau putus, akhir atau kelemahannya (“Perselisihan”) akan diselesaikan, sejauh yang dapat dibayangkan, dengan persidangan dan persetujuan bersama. Oleh itu, perjumpaan akan diserahkan kepada pihak elit pengadilan di Malaysia mengenai sebarang Pertikaian.

22. Tidak ada kekecewaan atau penangguhan oleh Touch ‘n Go dalam mempraktikkan sebarang hak, kekuatan atau kelebihan di bawah perjanjian ini yang akan berfungsi sebagai pengabaian atau estoppelnya, dan tidak akan ada latihan tunggal atau pecahan di sana untuk menyekat pelaksanaan atau aktiviti lain atau selanjutnya mana-mana hak, kekuatan atau kelebihan di bawah ini.

23. Sekiranya sebarang pengaturan di bawah ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di bawah undang-undang sekarang atau yang akan datang, pengaturan tersebut akan diputuskan sepenuhnya

By admin