Tue. Jun 18th, 2024

Thực hiện Công văn số 869-CV / BTGTU ngày 03/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thử thách mạng internet tìm hiểu thông tin về biển, đảo Việt Nam “Quê hương bên bờ sóng”. Năm 2022.

Thực hiện một cam kết sâu rộng và có chức năng nhằm nâng cao nhận thức rộng rãi giữa các nhà giáo dục, nhân viên và học viên về vị trí và công việc của biển và hải đảo vì lý do phát triển công cộng và bảo vệ; khuấy động và khuyến khích sự nhiệt tình, niềm tự hào của công chúng, và cảm giác được bảo vệ an toàn và sự tôn trọng trong khu vực.

Dữ liệu của Trường Tiểu học Kim Liên về thách thức như sau:

  1. Thời gian: Từ 27/6/2022 đến 8/2022.
  2. Thiết kế bài thi: Trực tuyến với 03 vòng (tuần, bán kết, cuối cùng).
  3. Cách kiểm tra: http: // w ww. Tôi đang ở trong nước, thưa sếp. vn; hay ứng dụng “Quê hương bên bờ sóng”, bạn có thể lên cờ hiệu chào mừng bạn tham gia thử thách được đăng tải trên trang đích kết nối đầu mối của các cơ quan báo chí, truyền thông.

By admin