Sun. Jun 16th, 2024

Shopee là một giai đoạn kinh doanh dựa trên web, phần lớn phục vụ nhu cầu thiết yếu của giới trẻ, Những điều cơ bản và được đánh giá cao nhất trên sàn này là phần lớn thiết kế, sự xuất sắc, đồ gia dụng và cuộc sống. Việc bán hàng trên Shopee là rất cơ bản với lý do Shopee không gây rắc rối như các cuộc tụ họp khác nhau.

Các bước tạo tài khoản Shopee

Để thực hiện giao dịch trên Shopee, bạn cần có tài khoản mua sắm Shopee, trong trường hợp chưa có, bạn có thể truy cập: https://banhang.shopee.vn/first để đăng ký tài khoản kinh doanh tại Shopee.

Bước 1: Vào https://banhang.shopee.vn/ đầu tiên là đăng nhập bằng tài khoản Shopee của bạn (Có thể đăng ký hồ sơ khác)

Giai đoạn 2: Cập nhật dữ liệu về tên shop, trình bày tổng thể shop, hình ảnh đại lý shop

Chọn mặt hàng để bán trên Shopee

Tất cả các mặt hàng (trừ hàng hóa bị loại trừ) đều có thể được bán trên Shopee và Bạn có thể đăng bất kỳ mặt hàng nào bạn có. Dù sao, bạn nên điều tra thông qua việc điều trị thường xuyên chọn các mặt hàng bán chạy (mẫu), vô hiệu (mọi người cần mua) và mặt hàng đặc biệt (mặt hàng chỉ có bạn hoặc tại doanh nghiệp khác đang bán)

Chúc bạn kinh doanh hiệu quả trên Shopee.

By admin