Fri. May 24th, 2024

LỊCH ĐĂNG KÝ MUA HÀNG Cơ bản

Thời gian từ 06h00 đến 17h00

Ủy ban nhân dân Phường 3 có thể muốn thông báo cho bạn về nội dung yêu cầu kèm theo:

+ Cách thức và thời gian sắp xếp: Các hộ gia đình tại 17 khu vực trên địa bàn Phường 3 yêu cầu các sản phẩm cơ bản, lương thực và thực phẩm cơ bản (theo Combo ghi bên dưới), rõ ràng theo thời gian biểu kèm theo:

Ngày yêu cầu Ngày nhận sản phẩm

25/8/2021 27 – 28/8/2021

27/8/2021 30 – 31/8/2021

29 tháng 8 năm 2021 1 – 2 tháng 9 năm 2021

31 tháng 8 năm 2021 3 – 4 tháng 9 năm 2021

UBND phường sẽ sắp xếp việc nhận hàng và chuyển đến từng gia đình theo hình thức tụ tập riêng thông qua Trưởng ban dân vận địa phương hoặc khu phố vào ngày nêu trên.

Khuôn khổ sẽ tự nhiên đóng năng lực yêu cầu và tiếp tục vào khoảng thời gian như thông báo ở trên.

Vui lòng trao đổi tiền mặt cùng thời điểm yêu cầu với bản chất của số điện thoại tranh thủ (bắt buộc), vì vậy yêu cầu được khẳng định là đã được thanh toán và chuyển tải bởi kế hoạch thông báo trên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tập trung xử lý theo đơn đặt hàng đối với các khu vực đã bố trí, sắp xếp có hiệu quả, đúng địa bàn, tập trung riêng, dữ liệu khu phố.

+ Khi yêu cầu có kết quả, sẽ có mã yêu cầu, nếu không quá rắc rối thì lưu ý nội dung trao đổi là số điện thoại đăng ký và tổng hợp để chuyển trả góp phù hợp.

+ Hình thức trả góp theo c Điều khoản chuyển chỗ có nội dung mà SĐT tranh thủ sắp xếp (bắt buộc) theo dữ liệu kèm theo:

Tên người nắm giữ kỷ lục: Đặng Thị Bích Thu

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN phường

Số hồ sơ: 0101646736

Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nguyễn Thái Sơn

Nội dung chuyển đổi tài khoản: “Yêu cầu đăng ký điện thoại”

+ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

– Bà Darn Thị Bích Thu – Chủ tịch UBMTTQVN Phường 3: 0909.517.700

– Các cô, chú của Tổ trưởng Tổ nhân dân để được chỉ đạo.

By admin