Sat. Jun 22nd, 2024

ดูสปอนเซอร์เจ้าของฟาร์มจริงๆ ปี 64 ทุกไร่ 1,000 บาท ช่วยเหลือเจ้าของฟาร์ม 4.69 ครอบครัว โดย chongkho.inbaac.com ที่เดียว จบ.

การจัดสรรเจ้าของฟาร์มในปี 2064/65 ไร่ละ 1 บาท หรืองานช่วยเหลือผู้บริหารค่าใช้จ่ายและอุปถัมภ์ธรรมชาติของชาวไร่ข้าว ปี 204/22 นับเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเจ้าของฟาร์ม (ครม.) รับรองเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การจัดสรรของชาวนา 2064/22 มีแผนจะจ่ายให้เจ้าของฟาร์มข้าวผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มขึ้นถึง 4.69 ล้านครอบครัว

เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มปี64

จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าของฟาร์มที่พัฒนาข้าว 1,000 บาท ทุกไร่

ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท

แผนการใช้จ่ายแอบโซลูท 54,972.72 ล้านบาท

ชาวไร่ข้าวสามารถตรวจสอบผลที่ตามมาของการได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการอำนาจรัฐ ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคาร ดังนี้

เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/ หรือ คลิกที่นี่

กรอกเลขบัตรประชาชน

กดค้นหา

กรอบการทำงานจะส่องสว่างว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่ย้าย/สาขา/สถานะ ธ.ก.ส. ให้คุณทราบ

เงินสดช่วยเจ้าของฟาร์ม ปี 64 ตรวจสอบ chongkho.inbaac.com ที่เดียว จบ.

เงินสดช่วยเจ้าของฟาร์ม ปี 64 ตรวจสอบ chongkho.inbaac.com ที่เดียว จบ.

ท่านสามารถตรวจสอบการใช้งาน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.

ชาวไร่ที่สมัคร BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินสดเข้าบัญชีแล้ว

By admin