Mon. Jun 24th, 2024

Ang artikulong ito ay nagbabahagi ng buong mga insight tungkol sa Saan Nanggaling ang Monkeypox at karagdagang insight tungkol sa mga side effect nito. Sundin ang aming artikulo upang makuha ang pinakabagong mga update.

Masasabi bang ikaw ay nasa isip mo ang Monkeypox Virus? Alam mo ba ang Sintomas ng impeksyon? Kung sakaling hindi, ang artikulong ito ang mismong bagay na iyong hinahanap. Ang mga bagong pagkakataon ng impeksiyon ng Monkeypox ay talagang mapanganib. Pagkatapos ng mga ganitong kaso, naging web sensation ang balitang ito sa buong mundo.

Ngayon sa artikulong ito, susundin namin ang lahat ng nauugnay na impormasyon tungkol sa Saan Nanggaling ang Monkeypox at karagdagang data tungkol sa mga epekto ng impeksyon. Sundan ang blog sa ibaba para malaman pa.

Tungkol sa Monkeypox Virus:
Ang bagong pagpapalawak sa mga pagkakataon ng Monkeypox Virus ay gumawa ng estado ng kaguluhan at pangamba sa mga indibidwal. Ayon sa mga ulat, ang Monkeypox Virus ay tiningnan noong 1958. Ang sakit ay kumalat sa mga unggoy, na iniligtas para sa pagsasaliksik. Gayunpaman ang pangalang ‘Monkeypox’ ay ibinigay pagkatapos ng isang partikular na episode, ang bukal ng impeksyong ito ay nananatiling lihim.

Sinasabing ang mga uri ng daga ng Africa at mga hindi tao ay naghatid ng impeksyong ito. Ang sakit na ito ay matatagpuan sa mga tropikal na gubat ng focal at western Africa. Pagkatapos ng mga bagong pagkakataon ng impeksyong ito, tinugunan ng mga indibidwal ang Ano ang Mga Sintomas ng Monkeypox? Kami na ang bahala dito sa ilalim lang.

Mga side effect ng Monkeypox Virus:
Pagkatapos ng bagong pag-akyat sa mga pagkakataon ng impeksiyon ng Monkeypox, ang pagkuha ng napakaliit na impormasyon tungkol sa sakit na Monkeypox ay mahalaga. Ayon sa mga ulat, ang sakit na ito ay konektado sa Orthopoxvirus. Bukod dito, ang impeksyong ito ay nagsasama ng mga impeksyon na nagdudulot ng impeksyon sa Vaccinia at bulutong.

Ang mga side effect ng sakit na ito ay parang bulutong, samantalang ang mga ito ay napakaliit na sukdulan. Ang mga normal na epekto ng sakit na ito ay kinabibilangan ng migraine, Lagnat, Pagdurusa sa likod, paglaki ng mga lymph hub, pananakit ng kalamnan, mababang enerhiya, at mga pantal ng pox. Ang sakit na ito ay tumatagal ng hanggang 2-3 linggo.

Ang pag-akyat sa mga pagkakataon ng Monkeypox ay nagulat sa lahat, habang nagkaroon ng pagtatanong Saan Nanggaling ang Monkeypox 2022? Ito ay noong 1970s nang ang unang pagkakataon ng Monkeypox ay natagpuan sa medyo matagal na panahon.

Ang sakit na ito ay karaniwang matatagpuan sa rainforest ng western at focal Africa. Magkagayunman, sa huli, ang pagsiklab ng mga kaso ng impeksyong ito ay makikita mula noong unang Enero 2022. Halos bawat isa sa mga bansa ay namamahala sa mga naturang kaso ng impeksyon sa Mokeypox. Ang sakit na ito ay kumakalat din sa mga bata.

Bawat araw, ang mga kaso ng impeksiyon ng Monkeypox ay patuloy na tumataas at nakakaimpluwensya sa bawat isa sa mga bansa. Ito ay naging isang isyu ng pag-aalala para sa mga indibidwal ng WHO. Noong ika-23 ng Hulyo 2022, idineklara ng WHO ang impeksyong ito bilang isang pangkalahatang krisis sa kalusugan.

Saan Nagmula ang Monkey Pox?
Gayunpaman, ang mga naturang kaso ng impeksyon sa Monkeypox ay pangunahing sinusubaybayan sa rainforest ng western at focal Africa, at ang mga kaso nito ay unang natagpuan noong 1970s, sa huling bahagi, ang episode ng sakit na ito ay nakaapekto sa bawat isa sa mga bansa. Kaya, ito ay naging isang pag-aalala para sa lahat, dahil ang mga kaso ay patuloy na tumataas. Halos 16000 na mga kaso ang naitala mula sa 75 mga bansa na kumokonekta sa impeksyon ng Monkeypox na ito.

Pagbubuod:
Ang impeksyon ng Monkeypox ay nakaapekto sa mga indibidwal mula sa iba’t ibang bansa, at ang mga kaso nito ay tumataas araw-araw. Ibinahagi ng artikulong ito ang buong detalye. Gayundin, upang malaman ang tungkol sa impeksiyon ng Monkeypox, maaari mong i-tap ang koneksyon na ito. Ibinahagi ng artikulong ito ang lahat ng data tungkol sa Saan Nanggaling ang Monkeypox at karagdagang insight tungkol sa mga side effect ng impeksyong ito.

Nakakatulong ba ang detalye? Bigyang-pansin ang iyong pananaw.

By admin