Tue. Jul 23rd, 2024

Phương tiện truyền thông dựa trên web đã được tiếp thêm sinh lực với các cáo buộc tấn công lan truyền do hạ sĩ quan BEM của Đại học Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) đệ trình.

Ông cho biết tính đến thời điểm này, đã có 3 người thương vong trong cuộc tấn công phá hoại BEM UMY.

Đồng thời, thủ phạm được cho là có tên viết tắt là MKA còn được gọi là OCD.

Vụ việc được cho là bị tấn công bởi nhân viên bán hàng UMY BEM đã được chuyển đến tài khoản Instagram @dear_umycatcallers, Chủ nhật (2/1/2022).

Trong quá trình chuyển giao của anh ta, hồ sơ kết hợp một ảnh chụp màn hình việc tiếp nhận một nạn nhân bị tấn công.

Đối với thương vong chính, người ta nói rằng nó xảy ra khoảng ba tháng rưỡi sau khi được một người bạn đồng hành trình diện.

“3 ngày cộng tác, MKA (OCD) đã yêu cầu nạn nhân đi cùng với cuộc tập hợp”, sáng tác @dear_umycatcallers trích dẫn bởi PojokSatu.id.

By admin