Mon. Jun 17th, 2024

Chào mừng bạn đến với thông tin trang đích của v3.taris.com.vn – chuẩn bị kiểm tra V 3 Taris hạnh phúc nhất Việt Nam ngay lập tức, hoặc tiếp theo để tìm hiểu những điều quan trọng này về v3.taris.com.vn

Chúng tôi đã chia nhỏ thời gian tải trang V3.taris.com.vn và quan sát thấy rằng thời gian phản ứng chính là 1 giây và sau đó, mất 3,6 giây để xếp tất cả nội dung DOM và hiển thị hoàn toàn một trang web. Đây là một kết quả đáng tiếc, vì 55% các trang web có thể xếp chồng nhanh hơn.

Trên thực tế, kích thước hoàn chỉnh của trang nguyên tắc V3.taris.com.vn là 1,1 MB. Kết quả này vượt qua 1 triệu trang web hàng đầu và phân biệt một trang web lớn và không phải trang web nâng cao có thể mất nhiều thời gian hơn để xếp chồng lên nhau. 15% các trang web cần ít nội dung hơn để xếp chồng lên nhau. Javascrip chiếm 869,8 kB, chiếm phần lớn dung lượng trang web.

Nội dung HTML có thể được máy chủ của trang web thu nhỏ và nén lại. Cách hiệu quả nhất là đóng gói nội dung bằng cách sử dụng GZIP, làm giảm tổng thông tin đi qua tổ chức giữa máy chủ và chương trình. Trang này cần mã HTML được thu nhỏ vì nó có thể thu được 5,0 kB, bằng 51% kích thước đầu tiên. Người ta nhiệt tình đề xuất rằng nội dung của trang này nên được đóng gói bằng cách sử dụng GZIP, vì nó có thể dành tới 8,1 kB hoặc 83% so với kích thước đầu tiên.

Cải thiện hình ảnh

Cải thiện kích thước hình ảnh có thể hỗ trợ đẩy nhanh thời gian xếp chồng trang web. Sơ đồ trên cho thấy sự phân biệt giữa các kích thước khi cải tiến. Tuy nhiên, hình ảnh của Taris v 3 được sắp xếp hợp lý hơn rất nhiều.
Nâng cao JavaScript

Sẽ thông minh hơn khi rút gọn JavaScript để phát triển hơn nữa việc thực thi trang web. Bản phác thảo cho thấy tất cả kích thước hiện tại của tất cả các tài liệu JavaScript so với kích thước JavaScript sắp tới sau khi thu nhỏ và áp lực của nó. Chúng tôi thực sự đề xuất rằng tất cả các bản ghi JavaScript nên được đóng gói và thu nhỏ vì nó có thể dành ra 718,5 kB hoặc 83% kích thước đầu tiên.

Cải tiến CSS

Việc rút gọn tài liệu CSS là rất quan trọng để giảm thời gian phân phối trang. Các tài liệu CSS nhanh hơn có thể xếp chồng lên nhau, trang trước đó có thể được phân phối. V3.taris.com.vn cần tất cả các bản ghi CSS được thu gọn và đóng gói vì nó có thể dành ra 49,7 kB hoặc 80% kích thước đầu tiên.

By admin