Fri. Jul 19th, 2024

1. Ang Iyong Pagtanggap SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT AT/O PAGBISITA SA WEBSITE NA ITO (sama-sama, kasama ang lahat ng Nilalaman na naa-access sa pamamagitan ng pangalan ng lugar ng Toonily, ang “Toonily Website”, o “Site”), IYONG PINAGTIBIGAY ANG IYONG PAGPAPATUNGO SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT, NA NA-PUBLISH SA //toonily.com/terms AT NA KASAMA DITO NG SANGGUNIAN. Kung sakaling hindi ka pumayag sa alinman sa mga tuntuning ito, kung gayon, sa puntong iyon…

Panatilihin ang Pagbasa →
1. Ang iyong Pagtanggap

SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT AT/O PAGBISITA SA WEBSITE NA ITO (sa kabuuan, kasama ang lahat ng Nilalaman na maa-access sa pamamagitan ng pangalan ng Toonily space, ang “Toonily Website”, o “Site”), IYONG PINAGTIBIGAY ANG IYONG PAGPAPATUNGO SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT, NA NA-PUBLISH SA// toonily.com/terms AT NA KASAMA DITO NG SANGGUNIAN. Kung sakaling hindi ka pumayag sa alinman sa mga tuntuning ito, kung gayon, sa puntong iyon, mangyaring huwag gamitin ang Toonily Website.

2. Toonily Website

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nalalapat sa lahat ng kliyente ng Toonily Website, kabilang ang mga kliyente na nagbibigay din ng nilalaman ng webtoon, data, at iba’t ibang materyales o administrasyon sa Website. Ang Toonily Website ay maaaring maglaman ng mga koneksyon sa mga outsider na site na hindi pagmamay-ari o pinipigilan ng Toonily. Walang kapangyarihan ang Toonily, at hindi tumatanggap ng pananagutan para sa, sangkap, mga diskarte sa proteksyon, o mga kasanayan ng anumang mga outsider na site. Higit pa rito, hindi at hindi makokontrol o mababago ng Toonily ang substance ng anumang outsider site. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website, tahasan mong pinapakalma ang Toonily mula sa lahat ng panganib na lumalabas mula sa iyong paggamit ng anumang site na tagalabas. Naaangkop, hinihimok ka naming malaman kung kailan ka umalis sa Toonily Website at basahin ang mga kasunduan at diskarte sa seguridad ng isa pang site na binibisita mo.

3. Access sa Site

A. Sa gayon, pinapayagan ka ng Toonily na pumayag na gamitin ang Website gaya ng nauna sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, na ibinigay na: (I) ang iyong paggamit ng Website bilang pinapayagan ay eksklusibo para sa iyong sarili, hindi pangkomersyal na paggamit; (ii) hindi mo dodoblehin o iaangkop ang anumang piraso ng Website sa anumang medium nang walang naunang pag-apruba ng Toonily; (iii) hindi mo babaguhin o babaguhin ang anumang bahagi ng Website maliban sa maaaring makatwirang kailangan upang magamit ang Website para sa inaasahang dahilan nito; at (iv) sa anumang kaso ay susundin mo ang mga kasunduan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

B. Upang makarating sa ilang partikular na highlight ng Website, dapat kang gumawa ng record. Hindi mo maaaring gamitin ang isa pang talaan nang walang pahintulot. Habang ginagawa ang iyong record, dapat kang magbigay ng tumpak at kumpletong data. Eksklusibong pananagutan mo ang aksyon na mangyayari para sa iyo, at dapat mong panatilihing secure ang iyong rekord ng lihim na salita. Dapat mong ipaalam kaagad sa Toonily ang anumang pagkasira ng kaligtasan o hindi naaprubahang paggamit ng iyong tala. Kahit na ang Toonily ay hindi obligado para sa iyong mga kasawiang dulot ng anumang hindi naaprubahang paggamit ng iyong rekord, maaari kang maging responsable para sa mga kasawian ng Toonily o ng iba pa dahil sa naturang hindi naaprubahang paggamit.

C. Nakipagkasundo ka upang maiwasan ang paggamit o pagpapadala ng anumang nakakompyuter na balangkas, kabilang ang walang paghihigpit, “mga robot,” “mga insekto,” “mga nakadiskonektang peruser,” at iba pa, na napupunta sa Website sa paraang nagpapadala ng higit pang mga mensahe ng paghingi sa ang mga server ng Toonily sa isang partikular na takdang panahon kaysa sa isang tao ay maaaring makalikha sa isang katulad na panahon sa pamamagitan ng paggamit ng palabas na on-line na internet browser. Sa anumang kaso noong una, binibigyan ng Toonily ang mga administrator ng mga pampublikong web crawler ng awtorisasyon na gamitin ang mga insekto upang i-duplicate ang mga materyales mula sa webpage para sa nag-iisang motibasyon sa likod ng paggawa ng malayang naa-access na mga talaan ng mga materyales, ngunit hindi mga reserba o mga file ng naturang mga materyales. Pinapanatili ng Toonily ang lahat ng awtoridad na talikuran ang mga pagbubukod na ito alinman sa karamihan o sa mga tahasang kaso. Gumagawa ka ng deal upang maiwasan ang pangangalap o pag-ani ng anumang aktwal na nakikilalang data, kabilang ang mga pangalan ng account, mula sa Website, o upang gamitin ang mga balangkas ng pagsusulatan na ibinigay ng Website sa anumang mga layunin sa pagbebenta ng negosyo. Gumagawa ka ng deal upang maiwasan ang paghiling, para sa mga layuning pang-negosyo, ng sinumang kliyente ng Website tungkol sa kanilang mga Pagsusumite ng User.

4. Mga Pagsusumite ng Kliyente

A. Ang Toonily Website ay maaari ngayon o sa ibang pagkakataon sa paglilisensya sa accommodation ng webtoon o iba’t ibang mga pagpapalitan na pinagsama mo at ng iba’t ibang mga kliyente (“Mga Pagsusumite ng User”) at ang pagpapadali, pagbabahagi, o potensyal na pamamahagi ng naturang Mga Pagsusumite ng User. Naiintindihan mo na ibinahagi man o hindi ang mga naturang Pagsusumite ng User, hindi tinitiyak ng Toonily ang anumang lihim tulad ng para sa anumang mga entry.

B. Ikaw ay eksklusibong mananagot para sa iyong sariling Mga Pagsusumite ng User at ang mga resulta ng pag-post o pamamahagi ng mga ito. Tungkol sa Mga Pagsusumite ng User, kinukumpirma mo, tinutugunan, at ginagarantiyahan mo pa na: (I) nagtataglay ka o mayroon kang mahahalagang lisensya, pribilehiyo, pagpayag, at pahintulot na gamitin at aprubahan ang Toonily para gamitin ang lahat ng patent, pangalan ng brand, proprietary advantage, copyright o iba pang paghihigpit ng mga kalayaan sa at sa lahat ng Pagsusumite ng User upang bigyang kapangyarihan ang pagsasama at paggamit ng Mga Pagsusumite ng User sa paraang pinag-iisipan ng Website at ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; at (ii) mayroon kang binubuong pagsang-ayon, paglabas, pati na rin ang pahintulot ng bawat isang nakikilalang natatanging indibidwal sa Pagsusumite ng User upang gamitin ang pangalan o pagkakapareho ng bawat isang nakikilalang natatanging indibidwal upang bigyang kapangyarihan ang pagsasaalang-alang at paggamit ng mga Pagsusumite ng User sa paraan na pinag-isipan ng Website at ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Para sa kalinawan, hawak mo ang lahat ng iyong mga pribilehiyo sa pagmamay-ari sa iyong Mga Pagsusumite ng User. Magkagayunman, sa pamamagitan ng paglalahad ng Mga Pagsusumite ng Gumagamit sa Toonily, samakatuwid ay iginawad mo si Toonily sa buong mundo, hindi mahigpit, walang soberanya, sublicenseable at naaangkop na pahintulot na gamitin, kopyahin, palaganapin, ihanda ang mga pantulong na gawa ng, ipakita, at i-play ang Mga Pagsusumite ng User patungkol sa Toonily Website at ang negosyo ng Toonily (at ang kapalit nito), kasama ang walang hadlang para sa pagsulong at muling paglalagay ng bahagi o ang kabuuan ng Toonily Website (at mga gawang subsidiary nito) sa anumang mga disenyo ng media at sa pamamagitan ng anumang mga channel ng media. Kaya’t binibigyan mo rin ang bawat kliyente ng Toonily Website ng isang hindi pumipiling permit upang makapunta sa iyong Mga Pagsusumite ng User sa pamamagitan ng Website, at upang gamitin, duplicate, ihatid, ihanda ang mga gawa ng subsidiary ng, ipakita at isagawa ang mga Pagsusumite ng User na pinapayagan sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang. ng Website at sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Ang nakaraang permit na pinahihintulutan mo ay matatapos sa sandaling alisin mo o burahin ang isang User Submission mula sa Toonily Website.

C. Hinggil sa mga Pagsusumite ng User, higit ka pang sumasang-ayon na hindi ka: (I) magsusumite ng materyal na protektado, sinigurado ng propesyon na misteryoso o sa anumang kaso na malamang sa labas ng paghihigpit ng mga kalayaan, kabilang ang mga pribilehiyo sa seguridad at pagkakalantad, maliban kung ikaw ang may-ari ng gayong mga pribilehiyo o may pahintulot mula sa kanilang lehitimong nagmamay-ari na ipakita ang materyal at sa pagbibigay ng Toonily lahat ng mga kalayaan sa permiso na ipinagkaloob dito; (ii) namamahagi ng mga kasinungalingan o panlilinlang na maaaring makapinsala kay Toonily o sinumang tagalabas; (iii) magsumite ng materyal na labag sa batas, bulgar, mapanghamak, mapanirang-puri, nakakasira, malaswa, nakakainis, nakakainsulto, nakakagalit sa lahi o etniko, o nagbibigay ng kapangyarihan sa pamumuno na ituturing na isang kriminal na pagkakasala, nagdudulot ng karaniwang obligasyon, hindi pinapansin ang anumang batas, o sa pangkalahatan ay hindi wasto; (iv) mag-post ng mga promosyon o benta ng negosyo: (v) gayahin ang ibang tao. Hindi isine-underwrite ni Toonily ang anumang Pagsusumite ng User o anumang pagtatasa, mungkahi, o pangaral na ipinarating doon, at tahasang tinatanggihan ni Toonily ang lahat ng panganib tungkol sa Mga Pagsusumite ng User. Hindi pinapayagan ng Toonily ang mga pagsasanay sa pag-encroach sa copyright at pag-encroach sa mga protektadong kalayaan sa pagbabago sa Website nito, at aalisin ng Toonily ang lahat ng Nilalaman at Pagsusumite ng User kung sakaling naaangkop na pinapayuhan na ang naturang Content o Pagsusumite ng User ay lumalabag sa protektadong mga pribilehiyo ng pagbabago ng iba. Toonily na inaangkin ang lahat ng awtoridad na alisin ang Content at User Submissions nang walang naunang abiso. Tatapusin din ng Toonily ang pagpasok ng isang User sa Website nito, kung sakaling hindi itinakda na maging isang rehash infringer. Ang rehash infringer ay isang User na sinabihan ng pag-encroach ng paggalaw nang dalawang beses at inalis din ang User Submission sa Website nang dalawang beses. Bukod dito, pinapanatili din nito ang anumang awtoridad na kinakailangan upang tapusin kung ang Nilalaman o Pagsusumite ng User ay angkop at sumusunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito para sa paglabag maliban sa paglabag sa copyright at paglabag sa protektadong batas ng pagbabago, halimbawa, gayunpaman, hindi limitado sa, erotikong libangan, marumi o mapanghamak. materyal, o labis na haba. Maaaring alisin ng Toonily ang mga naturang Pagsusumite ng User o posibleng wakasan ang pagpasok ng isang User para sa paglilipat ng naturang materyal na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito kailanman, nang walang naunang abiso at sa sarili nitong atensyon.

D. Sa partikular, sa pag-aakalang isa kang may-ari ng copyright o isang espesyalista nito at nagtitiwala na ang anumang Pagsusumite ng User o iba pang sangkap ay lumalabag sa iyong mga copyright, maaari kang magpakita ng babala ayon sa Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) sa pamamagitan ng pagbibigay sa aming Copyright Agent na may kasamang data na naitala bilang isang hard copy (tingnan ang 17 USC 512(c)(3) para sa karagdagang detalye):

(I) Isang pisikal o elektronikong marka ng isang indibidwal na inaprubahang mag-follow up para sa kapakinabangan ng may-ari ng isang paghihigpit na karapatan na diumano’y nilabag;

(ii) Ang pagkakakilanlan ng protektadong gawain na sinasabing na-encroached, o sa kabilang banda, sa pag-aakalang maraming protektadong gawa sa isang nag-iisang web-based na website ay sakop ng nag-iisang babala, isang agent rundown ng naturang mga gawa sa webpage na iyon;

(iii) Ang pagkakakilanlan ng materyal na sinasabing lumalabag o magiging paksa ng aksyong panghihimasok at aalisin o papasukin na kung saan ay mapahina at sapat na data upang payagan ang espesyalistang kooperatiba na mahanap ang materyal;

(iv) Sapat na impormasyon upang payagan ang co-op ng espesyalista na makipag-ugnayan sa iyo, tulad ng isang lokasyon, numero ng telepono, at, kung naa-access, isang electronic mail;

(v) Isang paliwanag na mayroon kang disenteng kumpiyansa na paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang hinaing ay hindi inaprubahan ng may-ari ng copyright, kinatawan nito, o ng batas; at

(vi) Isang paliwanag na ang datos sa babala ay eksakto, at nasa ilalim ng parusa ng perjur

By admin