Mon. Jul 22nd, 2024

Để phục vụ yêu cầu của người giám hộ và sĩ tử tra cứu điểm thi và bảo đảm phòng chống dịch hại Covid-19, ngày 6/8/2020, sau khi có kết quả nhập ngũ ngày 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) TP. GD & TĐ) Lạng Sơn đã báo cáo điểm thi chọn vào 10 THCS năm học 2020-2021 bằng mạng Internet.

cv
Thí sinh rời khu vực điểm thi tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn sau khi hoàn thành bài thi vào ngày 10/10.

Phù hợp, Sở GD & ĐT đã nhập xong thông tin điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 và đưa lên mạng Internet theo địa chỉ: thisinh.tuyensinh10.com.vn, để báo cáo hậu quả của điểm thi tuyển chọn. để xử lý nhanh chóng và đảm bảo tránh và kiểm soát đại dịch.

Cùng với thông báo trên, bộ phận mong muốn các đơn vị thông báo vị trí địa điểm lấy điểm thi cho cán bộ giáo dục, người giám hộ và các em học sinh đến tra cứu điểm thi. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống dịch hại khi cán bộ cấp dưới đến xuất trình hồ sơ xác nhận.

By admin