Tue. Apr 16th, 2024

Sự kiện Đua TOP Thẻ Nạp Tháng 6/2021 NHẬN QUÀ TẶNG KHỔNG LỒ tại SHOP6SAO.COM

• TOP 1: Nhận 100.000 kim cương và 10 mã vũ khí vĩnh cửu

• TOP 2: Nhận 50.000 kim cương và 5 mã vũ khí vĩnh cửu

• TOP 3: Nhận 30.000 kim cương và 1 mã vũ khí vĩnh cửu

• TOP 4 – TOP 10: Nhận 10.000 kim cương

Cửa hàng 100K NHẬN 200K (THƯỞNG 50.000 KIM CƯƠNG)

Cửa hàng 200K NHẬN 500K (THƯỞNG 100.000 KIM CƯƠNG)

Cửa hàng 500K NHẬN 1.500K (THƯỞNG 300.000 KIM CƯƠNG)

By admin