Thu. Jun 20th, 2024

Sa taong ito ay tumuturo sa iba’t ibang mga paggunita tungkol kay Prince Philip, Duke ng Edinburgh. Noong 29 Mayo 1981, sumali sa kanya ang HM the Queen nang gampanan niya ang pagbubukas ng awtoridad ng College. Tulad ng ika-100 paggunita ng kanyang pagpapakilala sa mundo, 2021 bilang karagdagan nakikita ang ikasampung paggunita ng kanyang huling pagbisita sa Unibersidad at Robinson bago manatili bilang Chancellor ng Unibersidad at punong Bisita ng Robinson, isang trabahong hawak niya bilang ex-officio bilang Chancellor. (Tingnan ang Bin Brook Michaelmas Term 2011 para sa isang ulat sa huling pagbisita – binbrook_mich11.pdf (cam.ac.uk)) Gumawa siya ng tatlong pagbisita nang buo kay Robinson: sa kabila ng dalawang pagbisita sa itaas, binisita niya ang lugar ng gusali noong 1979. Ang larawan , na kinuha sa pagbubukas ng awtoridad noong Mayo 29, 1981, ipinapakita si Prinsipe Philip sa isang bahagi ng imahe, gayundin ang Queen sa kaliwa, at si Propesor Charles Brink (Tagapangulo ng Mga Tagapangasiwala) na malapit sa kanya, na nagtatanghal. Ang tagapagturo na si Jack Lewis (ang punong Guwardya, na kalaunan ay Lord Lewis) ay maliwanag lamang sa likuran ni Charles Brink [Archive ref. RCPH 7 / 7b, kabutihan ni Caroline Brown, Robinson 1980].

By admin