Wed. Jun 19th, 2024

Hvordan vil vi forholde oss til dine egne data
Vi vil sørge for at håndteringen av din egen informasjon skjer under et beskyttet system og har et solid søkelys på sikkerhet slik at privat informasjon innhentes mot ikke-godkjent tilgang og bruk.

Et par arbeidere i Lille.Lord AS henvender seg til de individuelle dataene vi behandler om deg angående foreningen og gjennomføringen av anledningen, og vi bruker for eksempel kryptering i tilfelle vi lagrer eller i alle fall interaksjonerer din introduksjon til verden Nummer. Det er ingen arbeidere i Lille.Lord AS som henvender seg til fødselsnummeret, og det kan være ukryptert ved off-sjans at Skatteetaten krever adgang til personaljournalen.

Individuelle data vi sykler kan bli gitt til ulike partnere og medskyldige i lys av en avtale, juridisk nødvendig, eller på den annen side forutsatt at du har godtatt det.

I den grad vi bruker tilbydere som behandler individuell informasjon til vår fordel, er det inngått en informasjonsbehandlerforståelse med denne leverandøren som begrenser leverandørens håndtering for å oppfylle sine forpliktelser overfor oss.

De medfølgende informasjonsbehandlerne brukes: Google-Analytics

behandler
OMAR SHERIFF innebærer viktige godbiter for at ulike administrasjoner på nettstedet vårt skal fungere. Godbiter er små tekstdokumenter som legges bort i programmet på gadgeten du bruker når du besøker siden vår. Bruken av godbiter er vanligvis samtykkebasert, bortsett fra hvis en godbit er avgjørende for nytten av nettstedet vårt. I slike tilfeller trenger ikke bruk av godbiter samtykke. For andre godbiter enn nødvendige godbiter, vil vi bruke nettstedets nytte for å be om ditt samtykke.

OMAR SHERIFF bruker de medfølgende godbitene:
_gå

Brukes av Google Analytics for å skille brukere. Utløper:
24 timer
_gid

Brukes av Google Analytics for å skille brukere. Utløper:
2 år

Av hvilken grunn behandler vi dine egne opplysninger – håndteringsforutsetning
Lille.Lord AS sykler individuelle data om deg for å fullføre nettstedet, inkludert når du kjøper billetter og besøker nettstedet. Vi behandler dine egne opplysninger for at vi skal ha mulighet til å koordinere, markedsføre og utføre Lille.Lord AS, og det er samstemmigheten med deg som fastsetter håndteringspremisset, og som gjør at vi kan håndtere dine egne opplysninger.

Lille.Lord AS er likeledes avhengig av noen få lovlige forpliktelser, og vi bør delvis behandle individuell informasjon basert på lov. Det pleier å være regnskapsloven, arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, åndsverkloven, skatteloven, regnskapsloven eller andre gjeldende lover, retningslinjer eller myndighetsvalg.

Hvor lenge lagrer vi dine egne data?
Vi lagrer data uansett hvor lenge det er viktig, men bare for grunnen til at de individuelle dataene ble samlet inn. Alle private data blir undersøkt i en årlig sjekk. Individuelle data som er lagt bort i over to år uten krav om å fortsette med behandlingen, vil anonymiseres og bare brukes til innsideundersøkelse eller slettes. Kontaktdata blir slettet og anonymisert i denne interaksjonen.

Vi vil på samme måte slette individuelle data om deg dersom du ber om at vi gjør det, bortsett fra hvis vi har en juridisk forpliktelse eller andre motiver for å lagre de individuelle dataene videre.

Rabatter og angreninger
Mens du fortsetter med anskaffelsen av enhver form for pass til OMAR SHERIFF, er kjøpet avgjørende. Kjøpte billetter kan ikke droppes, endres eller rabatteres av kjøperen. Rabatter kan gis forutsatt at hele anledningen droppes. Ved kjøp av billett er billetten gyldig i 24 timer for å komme til OMAR SHERIFF videospiller. Billetten er for individuell og ikke-forretningsbruk bare og kan ikke gis til folk forbi familien din. Familien din blir oppfattet som slektninger eller boligkamerater som for tiden bor på en lignende mottaker som deg og tilsynelatende bruker en lignende nettforening.

Hvem er kapabel
Stiftelsen Lille.Lord AS med Org nr 920 514 928 (“OMAR SHERIFF ” eller “vi”/”oss”) lager og selger underholdning på nettet.

Lille.Lord AS behandler din sikkerhet på en seriøs måte og er bekymret for at du vet hvilke data vi behandler, uansett om du kjøper billetter til Omar Sheriff-kretsen eller besøker siden vår (omarsheriff.no).

Lille.Lord AS er håndteringsansvarlig og vil behandle din egen informasjon slik den er fremstilt i denne beskyttelsesartikulasjonen. Forutsatt at du har spørsmål knyttet til vår håndtering eller ønsker å praktisere ulike friheter i henhold til personvernforordningen (“GDPR”), kan du nå oss på e-post [email protected].

Individuelle data vi behandler
Lille.Lord AS samler bare inn individuelle data om deg som er viktige for å ordne opp i kjøpet. På det tidspunktet du kjøper billetter og pass til OMAR SHERIFF behandler vi data om navn, fødselsdato, e-postadresse, stilling og nasjonen og byen du kommer fra.

For representanter, arbeidstakere til leie og frivillige vil vi faktisk ønske å håndtere individuell informasjon av økonomisk karakter for å tilfredsstille avtalen som er inngått med deg. I forbindelse med dette kan vi også håndtere kontaktdata, fødselsnummer.

Dine friheter
Du forbeholder deg muligheten til å vite hvilke individuelle data vi behandler om deg, og du kan kreve å få tilgang til dine egne data. Forutsatt at du observerer at de individuelle dataene vi har er unøyaktige, kan du be om å få rettet din egen informasjon. Du forbeholder deg i tillegg muligheten til å be om at vi sletter dine egne data når vi aldri mer trenger dem, og vi har ingen annen grunn til å beholde disse dataene.

By admin