Sun. Apr 21st, 2024

KHẢ NĂNG CỦA AN NINH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN NINH HÀ LÀ 0%
Sau khi tôi phát hiện ra, đây là một vài động lực đằng sau lý do tại sao luật pháp không thể can thiệp vào trường hợp này:
1. Bộ sưu tập, hàng hóa, .. là những sản phẩm tránh THUẾ, không có giấy mời hay chứng từ đỏ. Giả sử bạn vượt qua ranh giới giám sát, nó sẽ phải chịu gánh nặng đặc biệt cao và không bằng giá trị mà chúng ta thường mua. Giả sử bạn mang đến công an thì nên xác nhận và chỉnh sửa từ lần thu trước vì thẻ là đồ đóng gói thì lúc đó cửa hàng mới chịu lách luật tránh thuế chứ không phải Ninh. Ha, từ đó việc nhập bộ sưu tập sẽ rắc rối hơn rất nhiều. bối rối và bị hại là BTS và chúng tôi
2. Thẻ là vật được đóng gói kèm theo bộ sưu tập, không có tổ chức kiểm soát nào kiểm tra giá trị giả định của thẻ nên không thể khẳng định theo luật. Liệu ai có thể chấp nhận được một chiếc thẻ trị giá hàng chục triệu đồng
3. Hai cuộc họp giao dịch có chủ ý và không có báo cáo trao đổi nào, nhưng hoàn toàn trên web. Ảnh chụp màn hình không phải là bằng chứng dưới sự giám sát của pháp luật.
4. Tuổi của kẻ lừa đảo, sự bố trí của gia đình và trường học của kẻ lừa đảo, những cuộc tụ họp này là của kẻ lừa đảo và gây ra một tình huống khó khăn
Thay đổi: Việc thuê một người lang thang không phải là điều tự nhiên vì nó kiểm tra các bức ảnh chuyển động, bạn cũng cần phải có giấy tờ phù hợp
LUẬT HIỆN TẠI LUÔN TUYỂN GẤP GIAO HÀNG CHO THUÊ
Nói một cách dễ hiểu, việc lập hồ sơ khiếu nại và yêu cầu cảnh sát giải quyết là điều đặc biệt khó khăn! Để đảm bảo tiền mặt, bạn nên nhanh chóng theo dõi một thỏa thuận khác, không nên ngồi chặt chẽ trước pháp luật

By admin