Fri. Apr 19th, 2024

Ang Elf cap ay isang Accessory na kasama sa Update 13 at 17 para sa okasyon ng XMAS. Ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay na nagkakahalaga ng 250 Candies mula sa Santa Claws. Ang Santa Clause Claws ay makikita tulad ng sa Old World/First Sea’s Middle Town Island o matatagpuan sa Mansion sa New World. Hindi hinihikayat na kunin ang cap na ito habang ito ay naa-access, ito ay inireseta na magtabi ng isang bagay para sa Santa Hat ang lahat ng bagay ay pantay.

By admin