Tiện ích, quản trị truy vấn điểm thi trên Diemthi.tuyensinh247.com
Điểm thi lớp 10: Xem và tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2022 – 2023. Theo như trang Diemthi.tuyensinh247.com đã chỉ ra, điểm số 10 năm 2022 sẽ được công bố sau khoảng 10-15 ngày kiểm tra.

Điểm thi tốt nghiệp THCS: Điểm thi của tất cả các tổ hợp trên toàn quốc. Điểm thi sẽ được thông báo vào ngày 24/7/2022.

Hướng dẫn chọn trường: Lời khuyên về việc chọn một cơ sở, trường cao đẳng hoặc trường học vào năm 2022 dựa trên số lượng trọng tâm mà bạn có thể hoàn thành. Thông tin trái ngược và điểm chuẩn năm 2021 và trình bày một bảng tổng hợp các trường không chính xác hoặc tương đương với điểm chuẩn. Đặc biệt, có xác định các trường theo môn học, địa phương, khu vực / thành phố.

Mã trường – mã ngành – khối xác nhận: Thông tin về mã trường, mã quan trọng, kết hợp khẳng định của tất cả các cơ sở, trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc.

Điểm chuẩn đại học: Là điểm xác nhận của từng trường, từng chuyên ngành. Các định mức cho mỗi trường là duy nhất.

Đề thi thử tốt nghiệp THCS, THPT Công lập: Kho đề thi thử tốt nghiệp THCS theo môn, khối chọn của các trường THCS, ngành đào tạo cụ thể năm 2022. Đề thi có đáp án và ý theo từng điểm.

Cũng như tra cứu điểm thi, đáp án và dữ liệu nhập ngũ trên trang Diemthi.tuyensinh247.com.