เช็คอัพเดทด่วน! Mistine สู้ covid.com เว็บไม่เคยหยุด ต่อให้เลื่อนเวลารับสมัครก็แบ่งเงิน 1,000 บาท พร้อมเสบียงชีวิตมูลค่ามหาศาลหลายบาท

“มิสทีน” ฉายแววเจิดจ้าตั้งแต่ต้นวันนี้ กรณีนี้มีให้สำหรับบุคคลที่มีความอดทน ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ Mistine Fight Against Covid คลิก Mistine Fight Against Covid.com

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ถึง 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

เนื่องจากขณะนี้มีแขกจำนวนมากเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่กำลังจะมาในประเด็นดังกล่าว เลื่อนเปิดการเกณฑ์ทหารเวลา 9.00 น.

ในลักษณะดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 14 ส.ค. ขออภัยในภาระ!

เงื่อนไขการสมัคร

1. เปิดรับสมัครผู้ที่เคยได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้รับผลประโยชน์ 2,000 ทุนควรสมัครชื่อและที่อยู่ควรเทียบเท่ากับชื่อยอดคงเหลือทางการเงิน

3. ผู้สมัครขอรับเงินอุดหนุน ควรพิจารณาผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 เป็นมาตรการในการคิดรางวัล

4. มาตรการในการพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณาจากความละเอียดอ่อนของผลกระทบที่ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าสู่ไซต์ Mystis ต่อสู้กับ COVID-19 ง่ายๆ โดย “การไม่ปฏิบัติตามกฎในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอิทธิพลโดยทั่วไปและประสบกับ ที่สุด.” มอบอำนาจให้หนึ่งครอบครัวสำหรับแต่ละรางวัลและความคิดโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ล่าสุด