Lưu ý: Mã chiến thắng là mã mà khuôn khổ đã gửi tin nhắn Facebook của bạn …!
Giả sử mã khải hoàn trùng khớp, bạn sẽ được phép tiếp tục phương thức nhập ngũ để nhận thưởng

(Mã chiến thắng bao gồm 5 ký tự)

Danh sách những khách hàng may mắn chiến thắng trong vòng I
bức ảnh
Anh / chị / em: Đang cập nhật
Giải nhất
Một xe máy Honda SH 150i và phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng
Hình thành: Đang cập nhật
Vùng / Thành phố: Đang cập nhật
Địa chỉ riêng: Đang cập nhật
CMND: Đang cập nhật
Nghề nghiệp: Đang cập nhật
ĐT: Đang cập nhật
Mã phiếu giảm giá: Đang cập nhật
Bắt kỹ thuật: Đang cập nhật
Thành công liên quan đến: Đang cập nhật
bức ảnh
Anh: Tran Van Hieu
Giải thưởng sau đó đã được trao một cách hiệu quả
1 xe máy Honda Air Blade và phiếu quà tặng 100.000.000 đồng
Ngày thành lập: ngày 15 tháng 8 năm 1981
Khu vực / Thành phố: Khánh Hòa
Địa chỉ: 122 Phan Chu Trinh, Văn Thánh, TP Nha Trang
ID / CCCD: 225548214
Nghề nghiệp: cảnh sát
SĐT: 0935.931.469
Mã trúng thưởng: P5698
Hướng dẫn nhận: Nhận phần thưởng tại nhà
Thành công lúc: 13h00 ngày 08/06/2021
Trao lúc: 15h00 ngày 08/08/2021
bức ảnh
Chị: Trần Thị Tuyết
Giải ba đã được trao hiệu quả
1 Iphone 12 PRO Max và phiếu quà tặng 50.000.000 VND
Hình thành: 10/01/1985
Vùng / Thành phố: Đà Nẵng
Địa chỉ: Số nhà 605 – Đường Trần Cao Vân – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng
ID / CCCD: 202735287
Nghề nghiệp: Bán hàng
SĐT: 0935.635. ***
Mã trúng thưởng: F4471
Kỹ thuật nhận: Nhận thưởng tại Công ty
Thành công lúc: 11h ngày 02/06/2021
Trao lúc: 14h00 ngày 05/06/2021
bức ảnh
Anh / chị / em: Đang cập nhật
Giải nhất
Một xe máy Honda SH 150i và phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng
Hình thành: Đang cập nhật
Vùng / Thành phố: Đang cập nhật
Địa chỉ riêng: Đang cập nhật
CMND: Đang cập nhật
Nghề nghiệp: Đang cập nhật
ĐT: Đang cập nhật
Mã phiếu giảm giá: Đang cập nhật
Bắt kỹ thuật: Đang cập nhật
Thành công liên quan đến: Đang cập nhật
bức ảnh
Anh: Tran Van Hieu
Giải thưởng sau đó đã được trao một cách hiệu quả
1 xe máy Honda Air Blade và phiếu quà tặng 100.000.000 đồng
Ngày thành lập: ngày 15 tháng 8 năm 1981
Lãnh thổ / Thành phố: Khánh Hòa
Địa chỉ: 122 Phan Chu Trinh, Văn Thánh, TP Nha Trang
ID / CCCD: 225548214
Nghề nghiệp: cảnh sát
SĐT: 0935.931.469
Mã trúng thưởng: P5698
Hướng dẫn từng bước để nhận: Nhận Phần thưởng tại Trang chủ
Thành công lúc: 13h00 ngày 08/06/2021
Trao lúc: 15h00 ngày 08/08/2021
bức ảnh
Chị: Trần Thị Tuyết
Giải ba đã được trao hiệu quả
1 Iphone 12 PRO Max và phiếu quà tặng 50.000.000 VND
Hình thành: 10/01/1985
Vùng / Thành phố: Đà Nẵng
Địa chỉ: Số nhà 605 – Đường Trần Cao Vân – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng
ID / CCCD: 202735287
Nghề nghiệp: Bán hàng
SĐT: 0935.635. ***
Mã trúng thưởng: F4471
Kỹ thuật nhận: Nhận thưởng tại Công ty
Thành công lúc: 11h ngày 02/06/2021
Trao lúc: 14h00 ngày 05/06/2021
bức ảnh
Anh / chị / em: Đang cập nhật
Giải nhất
Một xe máy Honda SH 150i và phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng
Hình thành: Đang cập nhật
Vùng / Thành phố: Đang cập nhật
Địa chỉ riêng: Đang cập nhật
CMND: Đang cập nhật
Nghề nghiệp: Đang cập nhật
ĐT: Đang cập nhật
Mã phiếu giảm giá: Đang cập nhật
Bắt kỹ thuật: Đang cập nhật
Thành công liên quan đến: Đang cập nhật
bức ảnh
Anh: Tran Van Hieu
Giải thưởng sau đó đã được trao một cách hiệu quả
1 xe máy Honda Air Blade và phiếu quà tặng 100.000.000 đồng
Ngày thành lập: ngày 15 tháng 8 năm 1981
Lãnh thổ / Thành phố: Khánh Hòa
Địa chỉ: 122 Phan Chu Trinh, Văn Thánh, TP Nha Trang
ID / CCCD: 225548214
Nghề nghiệp: cảnh sát
SĐT: 0935.931.469
Mã trúng thưởng: P5698
Phương pháp hiệu quả nhất để nhận được: Nhận phần thưởng tại nhà
Thành công lúc: 13h00 ngày 08/06/2021
Trao lúc: 15h00 ngày 08/08/2021
bức ảnh
Chị: Trần Thị Tuyết
Giải ba đã được trao hiệu quả
1 Iphone 12 PRO Max và phiếu quà tặng 50.000.000 VND
Hình thành: 10/01/1985
Lãnh thổ / Thành phố: Đà Nẵng
Địa chỉ: Số nhà 605 – Đường Trần Cao Vân – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng
ID / CCCD: 202735287
Nghề nghiệp: Bán hàng
SĐT: 0935.635. ***
Mã trúng thưởng: F4471
Chiến lược nhận: Nhận tiền thưởng tại Công ty
Thành công lúc: 11h ngày 02/06/2021
Trao lúc: 14h00 ngày 05/06/2021
bức ảnh
Anh / chị / em: Đang cập nhật
Giải nhất
Một xe máy Honda SH 150i và phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng
Hình thành: Đang cập nhật
Vùng / Thành phố: Đang cập nhật
Địa chỉ riêng: Đang cập nhật
CMND: Đang cập nhật
Nghề nghiệp: Đang cập nhật
ĐT: Đang cập nhật
Mã phiếu giảm giá: Đang cập nhật
Bắt chiến lược: Đang cập nhật
Thành công liên quan đến: Đang cập nhật