Ngày 21/7, để thuận lợi hơn cho các cá nhân và địa bàn thực tế trong việc sàng lọc số liệu dịch tễ lân cận, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã phối hợp với Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông công văn hướng dẫn Covid-19. – 19 (Hướng dẫn Covid-19).

Được sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Đồng Nai, quyết tâm giúp địa phương và cá nhân sàng lọc ra ngoài dữ liệu dịch tễ trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại Đồng Nai một cách hữu ích, hiệu quả và nhanh chóng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tạo điều kiện cùng Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện bản đồ dữ liệu dịch tễ bệnh nhân Covid-19.

Ứng dụng dựa trên giai đoạn bản đồ vi tính hóa, các cá nhân truy cập hướng dẫn tại địa chỉ https://covidmapsdongnai.com. Thông qua ứng dụng, các cá nhân có thể nhìn thấy các lớp dữ liệu khu vực trên hướng dẫn (khu vực nhà của bệnh nhân, nơi bệnh nhân đã vào trong 14 ngày, nơi bệnh nhân xuất hiện bên ngoài 14 ngày, điểm phân tách tập trung, khu vực lâm sàng, các điểm được chỉ định kiểm soát đại dịch).

Ngoài ra, cũng có thể hình dung được danh sách bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 (được mã hóa toán học), dữ liệu dịch tễ học xác định và tình trạng điều trị của bệnh nhân.

Cụ thể, các cá nhân có thể khám phá dữ liệu và khu vực một cách hiệu quả bằng các công cụ tìm kiếm trên web. Các cá nhân cũng có thể liên hệ với người ủng hộ hoặc gửi nhận xét qua 1900 9095.

Bản đồ dữ liệu dịch tễ học bệnh nhân Covid-19 (Bản đồ Covid) tạo điều kiện tốt cho việc dự đoán và kiểm soát đại dịch Covid-19 ở khu vực Đồng Nai, hỗ trợ các cá nhân có ý thức an toàn trong việc chống lại bệnh dịch.