Comic24hi.com có thể là một thủ thuật. Chúng tôi đã tìm ra một vài điểm đánh dấu cho việc này.

Theo tính toán Scamadviser của chúng tôi, khảo sát của comic24hi.com thấp ở một mức độ nào đó. Xếp hạng do đó được đưa ra dựa trên thông tin mà chúng tôi có thể tìm thấy về trang web trên Internet, ví dụ: giả sử sử dụng chứng thực SSL, trang web được tạo điều kiện ở quốc gia nào và nếu không có khả năng trang web được ghi vào hồ sơ spam và lừa đảo.

Mặc dù chúng tôi đánh giá trang web khá thấp, nhưng điều này không có nghĩa là trang web đó là một trò lừa hoặc giả mạo. Khi cuộc đánh giá được thực hiện một cách tự nhiên, điểm số có thể thấp hoặc cao. Chúng tôi khuyên bạn nên tự mình kiểm tra mọi trang web trước khi mua.