CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẠCH HÒA XANH-CỬA HÀNG BẠCH HÒA XANH 502 HỒ HỘI LÂM tọa lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và có vai trò thiết yếu đối với ngành Cửa hàng tạp hóa. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẠCH HÒA XANH-CỬA HÀNG BẠCH HÒA XANH 502 HỒ HỘI LÂM có 35 đại diện tại khu vực này. Có 1.501 tổ chức trong gia đình doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẠCH HÒA XANH-CỬA HÀNG BẠCH HÒA XANH 502 HỒ HỘI LÂM.

Địa chỉ nhà

502 Hồ Học Lãm, Khu phố 1,

Phường A Lạc,

Hồ Chí Minh, Hồ Chí MinhViệt Nam